Vlaamse Tafeltennisliga

Awards VTTL

De Vlaamse Tafeltennisliga zal op de Vlaamse Kampioenschappen van 5 februari 2017 te Roeselare (WVL) overgaan tot het toekennen van de “Awards” voor het jaar 2016.

Volgende “Awards” zullen uitgereikt worden :

  1. Trofee voor de speler/speelster van het jaar
  2. Trofee voor de jeugdspeler/jeugdspeelster van het jaar
  3. Een fairplayprijs voor een uitzonderlijke sportieve daad

Er zijn ook eretekens voor verdienstelijke leden.

De genomineerden voor de eerste twee trofeeën moeten lid zijn van de Vlaamse Tafeltennisliga. De kandidatuurstelling moet schriftelijk, ondertekend en gemotiveerd zijn en kan door eender welk lid van de VTTL ingediend worden.

De kandidatuurstelling moet onder gesloten omslag of per e-mail verzonden worden (info@vttl.be) ter attentie van de Voorzitter van de Jury der Awards, Brogniezstraat 41 Bus 3, 1070 Brussel en dit ten laatste op 20 januari 2017.

De jury kan kandidaten toevoegen aan de lijst. De jury nomineert op maandag 23 januari 2017 in het VTTL-bureel drie spelers/sters per categorie a en b.

De samenstelling van de jury en de wijze van stemmen zijn vervat in een reglement van inwendige orde, welke ter inzage ligt in het VTTL-bureel.

   

LOGO SPORT VLAANDEREN    logo Be Gold  logo Ethias  logo Tibhar