Vlaamse Tafeltennisliga

VTTL zoekt

De Vlaamse Tafeltennisliga is, sinds de afgelopen Bijzondere Algemene Vergadering, op zoek naar een nieuwe Secretaris-Generaal. De Secretaris-Generaal heeft binnen de federatie vooral een administratieve functie. Zo behoort het opmaken van de verslagen van de vergaderingen van de Landelijke Raad van Bestuur en van de Algemene Vergaderingen tot zijn takenpakket. Bovendien is hij ook de administratieve hoofdverantwoordelijke voor alle briefwisseling die er moet gebeuren, zowel intern (tussen de medewerkers) als extern (vragen van leden, clubs, …). Deze persoon zetelt ook automatisch in de Transfercommissie. Een heel goede kennis van de reglementen is dan ook essentieel.

Dit zijn uiteraard slechts de voornaamste taken van deze persoon. Personen die geïnteresseerd zijn in deze functie, moeten voor 14 maart hun kandidatuur stellen, met daarbij een motivatiebrief waarom zij de perfecte persoon voor deze positie zijn. Nog eens ter verduidelijking: we zijn op zoek naar een vrijwilliger die zijn steentje wenst bij te dragen. Deze functies is dus onbezoldigd.

Kandidaturen met motivatiebrief voor 14 maart 2016 naar info@vttl.be  

LOGO SPORT VLAANDEREN    logo Be Gold  logo Ethias  logo Tibhar