Vlaamse Tafeltennisliga

Word trainer

Cursussen 2017

Cursus Initiator Tafeltennis 2016 Neerpelt Cursus Initiator Tafeltennis 2016 Zandvoorde Cursus Trainer B Tafeltennis 2016 Leuven

Technische Toelatingsproef Initiator

Toelatingsproeven (aspirant) initiator Tafeltennis - info en contact

Beoordelingsformulier toelatingsproef aspirant en initiator

Technische Toelatingsproef Trainer B

Toelatingsproef: De toelatingsproef trainer B tafeltennis kan enkel op afspraak worden afgelegd in de topsportschool
tafeltennis in Leuven (contact: Carlo Agnello) en omvat 1x deelname aan de groepstraining,
incl. technische beoordeling van alle basisslagen via de beoordelingsfiche.

Je bent initiator en wilt trainer B worden?

Iemand met diploma Initiator Tafeltennis die Trainer B Tafeltennis wilt worden, moet eerst slagen voor algemeen gedeelte “instructeur B” EN algemeen gedeelte “trainer B”. Dat zijn sporttakoverschrijdende modules. Je kan voor beide onderdelen tegelijk inschrijven of eerst voor algemeen gedeelte Instructeur B en nadien voor Trainer B. Je kan niet voor algemeen gedeelte Trainer B inschrijven zonder ingeschreven te zijn voor algemeen gedeelte Instructeur B. Meer info en/of inschrijven

Cursussen 2016

Cursus Initiator Hamme:  Planning Initiator Tafeltennis Hamme 2016.pdf

Cursus Initiator Turnhout: voltooid

Algemene info over trainersniveaus

Algemeen gedeelte van de trainerscursussen

In bijlage vind je een document waarin de basisinfo is opgenomen over de huidige inhouden van de vakken van het   Algemeen gedeelte van de verschillende niveaus:

 • aantal contacturen
 • korte inhoud
 • evaluatievorm

Trainer A

 • Doelstelling: Door het volgen van deze opleiding leert de cursist (naast de algemene doelstellingen en de doelstellingen van de voorgaande
  opleidingsniveaus) in te staan voor het trainen en coachen van competitieve tafeltennissers (jongeren, adolescenten en volwassenen) tot op het
  internationaal niveau, rekening houdend met de ontwikkelingskenmerken van de doelgroep en de ontwikkelingslijn van de sport, teneinde de
  tafeltennissers via aangepaste sporttechnische, -tactische en conditionele trainingsopbouw en mentale begeleiding te laten doorstromen naar
  het hoogste niveau en topprestaties te behalen.
 • Opleidingsstramien trainer A
 • Cursusomvang: 292 uur (waarvan 216 uur stage)

Trainer B

 • Doelstelling: Door het volgen van deze opleiding leert de cursist in te staan voor het trainen, coachen en vervolmaken van competitieve tafeltennissers (jongeren, adolescenten en volwassenen) tot op het nationaal niveau, rekening houdend met de ontwikkelingskenmerken van de doelgroep en de ontwikkelingslijn van de tafeltennissport, teneinde de sporters via aangepaste sporttechnische, -tactische en conditionele trainingsopbouw te laten doorstromen naar een hoger niveau en prestatiedoelen te bereiken.
 • Opleidingsstramien trainer B
 • Cursusomvang: 140 uur (waarvan 20 uur stage)

Initiator

 • Doelstelling: Door het volgen van deze opleiding leert de cursist in te staan voor het initiëren van beginnende en/of recreatieve tafeltennissers (jongeren, adolescenten en volwassenen) op clubniveau, rekening houdend met de ontwikkelingskenmerken van de doelgroep en de ontwikkelingslijn van de tafeltennissport teneinde hen via aangepaste sporttechnische en -tactische trainingssessies leerdoelen te laten bereiken.
 • Opleidingsstramien initiator
 • Cursusomvang: 67 uur (waarvan 10 uur stage)

Aspirant-initiator

 • Doelstelling: Door het volgen van deze opleiding leert de cursist naast de algemene doelstellingen: een trainingssessie voor te bereiden op basis van de ter beschikking gestelde spel- en oefenfiches, rekening te houden met de didactische basisprincipes in tafeltennis en met de organisatorische tips van de oefenfiches, het concept pre-initiatie (begeleiding van het zeer jonge kind, waarvoor het complete sportspel nog niet toepasbaar is).
 • Opleidingsstramien aspirant-initiator
 • Cursusomvang: 16 uur (waarvan 0 uur stage)

LOGO SPORT VLAANDERENlogo TOPSPORT_VLlogo Be Goldlogo Ethiaslogo Tibharlogo Menereis