Vlaamse Tafeltennisliga

Volg ons op FacebookMijn VTTL account

Beleidsplan 2021-2024

Het beleidsplan 2021-2024 van de Vlaamse Tafeltennisliga werd volledig uitgewerkt volgens de richtlijnen van Sport Vlaanderen. In het beleidsplan vinden we alle doelstellingen en acties die we als federatie willen uitvoeren in de komende vier jaar. Voor het eerst kiezen we er ook voor om dit visueel voor te stellen. Tweewekelijks focussen we ons op één specifiek domein. Deze keer komt het beleidsdomein “Scheidsrechters” aan bod.

De hoofddoelstelling voor dit beleidsdomein is:

Meer scheidsrechters opleiden zodat de werking zowel op provinciaal als op landelijk vlak verder gezet kan worden. Tegen eind 2024 willen we 20 % meer scheidsrechters hebben ten opzichte van de situatie van eind 2020.

Hoe willen we dit bereiken:

- Opleidingen voorzien per provincie zodat scheidsrechter worden zo laagdrempelig mogelijk blijft.

Update: De LAC (landelijke arbitrage commissie) werkte een volledig nieuwe opleiding uit. Deze werd eind juni besproken met de 4 provinciale opleiders. Momenteel werd nog geen opleider gevonden voor de provincie Limburg-Kempen, maar kandidaat scheidsrechters uit Limburg-Kempen mogen uiteraard deelnemen aan de opleidingen in de andere provincies. Ook de data van de opleidingen zijn ondertussen gekend en zijn heel gemakkelijk terug te vinden op onze website (https://www.vttl.be/content/word-scheidsrechter). Door te werken met provinciale opleiders, in plaats van 1 overkoepelende opleiding, hoopt de federatie de opleiding dichter te brengen bij de kandidaten zodat verre verplaatsingen niet noodzakelijk zijn.

- Scheidsrechters meer in beeld brengen zodat er een wederzijds respect ontstaat tussen speler en scheidsrechter. Hierbij evalueren we ook de ervaringen van de scheidsrechters zelf.

Update: Achter de schermen wordt hard werk gemaakt aan specifieke promo-video’s voor scheidsrechters. Daarbij kan een scheidsrechter zijn eigen ervaring delen met jullie en vragen we ook respect voor onze scheidsrechters, die hun taak op vrijwillige basis opnemen zodat tornooien en competities kunnen georganiseerd worden. Daarnaast is er ook een aparte webpagina met relevante info (https://www.vttl.be/content/scheidsrechters) specifiek voor onze scheidsrechters. Een bevraging is er voorlopig niet gepland, gezien ervaringen van het afgelopen seizoen (corona stak daar nu éénmaal een stokje voor) niet echt gedeeld konden worden.

- Ontwikkelen van een nieuw puntensysteem om zo doorgroeimogelijkheden van de scheidsrechters te optimaliseren.

Update: Deze specifieke acties en doelstellingen zijn pas gepland in 2022. Uiteraard zijn extra ideeën hieromtrent altijd welkom, dus contacteer hiervoor de verantwoordelijken binnen de LAC. 

Hieronder een overzicht van alle domeinen die binnen de VTTL-werking centraal staan:

Clubondersteuning
Competitie heren en dames
Competitie jeugd

Fiscaliteit
G-sport werking
Informatica toepassingen
Jeugdsportproject
Laagdrempelig project
Landelijke evenementen
Landelijke kampioenschappen
Medisch en ethisch sporten
Partners
Provinciale jeugdwerking

Recreatieve werking
Scheidsrechters

Sportkampen
Topsportbeleid
Trainers

LOGO SPORT VLAANDEREN