Vlaamse Tafeltennisliga

Volg ons op FacebookMijn VTTL account

Goed bestuur

De Vlaamse overheid surft mee op de recente golf van aandacht voor goed bestuur in sport door goed bestuur in Vlaamse sportfederaties financieel te belonen vanaf 1 januari 2017. Vlaamse sportfederaties ontvangen na de inwerkingtreding van het nieuwe Decreet houdende de erkenning en subsidiering van de georganiseerde sportsector niet enkel subsidies op basis van ledenaantallen, maar ook op basis van kwaliteitsprincipes zoals goed bestuur.

Goed bestuur is vandaag alomtegenwoordig in wetenschap en beleid, zowel binnen als buiten de wereld van sport. Maar het concept is steeds meer slachtoffer van het eigen succes: constant gebruik staat niet gelijk aan consistent of consequent gebruik. Bijgevolg veronderstelt de implementatie van het nieuwe sportdecreet een duidelijke definiëring en operationalisering. Daartoe werd op 27 oktober 2015 de Opdracht Goed Bestuur in Vlaamse Sportfederaties uitgeschreven door het Departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media in samenwerking met toenmalige BLOSO (Het huidige Sport Vlaanderen). Op 7 december 2015 werd de opdracht gegund aan Dr. Arnout Geeraert en Prof. Dr. Edith Drieskens op basis van een onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking van diensten. Hun eindrapport kan je hier terugvinden...

Transparantie, democratie en een degelijke interne controle: dat zijn de drie basisprincipes van goed bestuur waartoe de Vlaamse regering de sportsector wil engageren. Ook de Vlaamse Tafeltennisliga maakt werk van 'Goed Bestuur'. Op deze pagina vind je allerhande documenten met betrekking tot Goed Bestuur. Uiteraard kan je ook op andere plaatsen van onze website de goede werking en bestuursstructuren terugvinden.

Beleidsplan

2021 was de start van een nieuw beleidsplan. Het beleidsplan wordt steeds opgesteld in functie van de know-how van onze medewerkers en bestuurders. Daarnaast zijn er ook steeds richtlijnen van Sport Vlaanderen die gevolgd moeten worden, uiteraard in samenspraak met de federatie. Wat is mogelijk, wat is niet mogelijk? Het is soms keuzes maken, maar toch trachten wij als federatie steeds de juiste krachtlijnen uit te zetten. Een beleidsplan 2021-2024 waarbij aandacht wordt gegeven aan het behoud van de huidige structuur, maar ook de verdere uitbouw van onze huidige werking met daarbij horende extra acties en doelen. U kan het beleidsplan alsook de opvolging hier terugvinden.

Onze missie, organigram en bestuursstructuren

Alles terug te vinden via "Over ons".

Statuten en reglementen

Alles terug te vinden via "Reglementen en statuten".

Clubs en clubgegevens

Alles terug te vinden via "Clubs"
De evolutie van de ledencijfers kan U hier terugvinden.

Ethisch Verantwoord Sporten

Alle info omtrent Fairplay, Doping, Grensoverschrijdend Gedrag en de Panathlon Verklaring: klik hier

Deontologische code

Binnen de VTTL werd ook werk gemaakt van een deontologische code. De deontologische code wil een houvast bieden aan de personeelsleden en vrijwilligers van de Vlaamse Tafeltennisliga om integer te kunnen werken. Duidelijke regels bevorderen helderheid en eenduidigheid. Maar de praktijk is vaak complex, zeker in onze sportfederatie. Regels kunnen niet alle handelingen vatten. Daarom verwacht de Vlaamse Tafeltennisliga als werkgever dat alle personeelsleden, mandatarissen, commissieleden en vrijwilligers hun verantwoordelijkheid nemen om integer te werken. De deontologische code bevat de algemene principes, regels en afspraken volgens welke de personeelsleden en vrijwilligers van de Vlaamse Tafeltennisliga werken. U kan die hier terugvinden.

Er zijn dit jaar nog geen belangenconflicten geweest binnen het Bestuur. 

Jaarverslagen

Jaarverslag 2022: opgesplitst per tak

Basiswerking: klik hier
Beleidsfocus sportkampen: klik hier
Beleidsfocus laagdrempelig sporten: klik hier
Beleidsfocus jeugdsportproject: klik hier
Beleidsfocus topsport: klik hier

Jaarverslag 2021: opgesplitst per tak

Basiswerking: klik hier
Beleidsfocus sportkampen: klik hier
Beleidsfocus laagdrempelig sporten: klik hier
Beleidsfocus jeugdsportproject: klik hier
Beleidsfocus topsport: klik hier

Jaarverslag 2020: opgesplitst per tak

Basiswerking: klik hier
Beleidsfocus sportkampen: klik hier
Beleidsfocus laagdrempelig sporten: klik hier
Beleidsfocus jeugdsportproject: klik hier
Beleidsfocus topsport: klik hier

Jaarverslag 2019: opgesplitst per tak

Basiswerking: klik hier
Beleidsfocus sportkampen: klik hier
Beleidsfocus laagdrempelig sporten: klik hier
Beleidsfocus jeugdsportproject: klik hier
Beleidsfocus topsport: klik hier

Jaarverslag 2018: opgesplitst per tak

Basiswerking: klik hier
Beleidsfocus sportkampen: klik hier
Beleidsfocus laagdrempelig sporten: klik hier
Beleidsfocus jeugdsportproject: klik hier
Beleidsfocus innovatief sporten: klik hier
Beleidsfocus topsport: klik hier

Jaarverslag 2017: opgesplitst per tak

  • Basiswerking: klik hier
  • Beleidsfocus sportkampen: klik hier
  • Beleidsfocus laagdrempelig sporten: klik hier
  • Beleidsfocus jeugdsportproject: klik hier
  • Beleidsfocus innovatief sporten: klik hier
  • Beleidsfocus topsport: klik hier

Jaarverslag 2016: klik hier
Jaarverslag 2015: klik hier
Jaarverslag 2014: klik hier
Jaarverslag 2013: klik hier

Verslagen AV

Verslag 18 november 2023: klik hier
Verslag 20 mei 2023: klik hier
Verslag 20 november 2022: klik hier
Verslag 21 mei 2022: klik hier
Verslag 13 november 2021: klik hier
Verslag 19 juni 2021: klik hier
Verslag 18 december 2020: klik hier
Verslag 14 november 2020: klik hier
Verslag 4 juli 2020: klik hier
 

Notulen van Het Bestuur

De leden van het Bestuur vergaderen maandelijks (behalve in de zomervakantie) over het wel en wee van de VTTL. Daarbij komen alle aspecten van onze werking en onze doelstellingen aan bod. Op deze vergadering worden uiteraard telkens ook andere belanghebbenden uitgenodigd (vb. Secretaris-Generaal, Landelijke Interclubleider, Verantwoordelijke voor de -12-werking in Vlaanderen, Voorzitter van de LAC, de Technisch Directeur Topsport, Verantwoordelijke voor evenementen,...). De belangrijkste zaken worden ook opgenomen in onze maandelijkse elektronische nieuwsbrief. Voor alle gedetailleerde verslagen:

Verslag van 19 februari 2024: klik hier
Verslag van 22 januari 2024: klik hier
Verslag van 18 december 2023: klik hier
Verslag van 23 oktober 2023: klik hier
Verslag van 18 september 2023: klik hier
Verslag van 16 augustus 2023: klik hier
Verslag van 19 juni 2023: klik hier
Verslag van 18 april 2023: klik hier
Verslag van 20 maart 2023: klik hier
Verslag van 20 februari 2023: klik hier
Verslag van 23 januari 2023: klik hier

Archief verslagen AV en LRvB: klik hier

Jaarrekeningen VTTL

Jaarrekening 2022: klik hier
Jaarrekening 2021: klik hier
Jaarrekening 2020: klik hier
Jaarrekening 2019: klik hier
Jaarrekening 2018: klik hier
Jaarrekening 2017: klik hier
Jaarrekening 2016: klik hier
Jaarrekening 2015: klik hier
Jaarrekening 2014: klik hier
Jaarrekening 2013: klik hier
Jaarrekening 2012: klik hier

 

 


LOGO SPORT VLAANDEREN