Vlaamse Tafeltennisliga

Volg ons op FacebookMijn VTTL account

Over ons

Onze missie

De Vlaamse Tafeltennisliga wil een kwalitatieve en efficiënte werking uitbouwen naar alle doelgroepen (Jeugd, recreanten, veteranen, competitiespelers, topsporters, G-sporters, ...), zodanig dat tafeltennissers hun leven lang actief kunnen blijven in de federatie

Waarden:

  • Tafeltennis is voor ons een “life time” sport. [gezondheid]
  • Wij bieden een kwalitatief hoogstaande opleiding en begeleiding [kwaliteit]
  • Wij werken autonoom ten opzichte van koepel en andere organisaties [onafhankelijkheid]
  • Wij bieden activiteiten aan op elk niveau [kwantiteit]
  • Geen enkele normale gebeurtenis mag het voortbestaan van de VTTL in gedrang brengen [stabiliteit]
  • De leden van de VTTL worden niet beoordeeld op basis van elementen die niets met de tafeltennissport als dusdanig te maken hebben (geslacht, afkomst, religieuze of politieke overtuiging, extra- sportieve relaties, etc.) [objectiviteit]

Organigram

Landelijke Commissies/Comités

LEDEN VAN DE ALGEMENE VERGADERING (AV)

Voor Antwerpen:
Gijs Marc
Mertens Guido
Bergmans Paul
Voor Limburg/Kempen:
Van den Bergh Martin
Bruinen John
Mentens Michel
Voor Oost-Vlaanderen:
Amelinckx Hedwig
Iserentant Evert
Willems Paul
Voor West-Vlaanderen:
Denys Jacques
‘T Jonck Wilfried
Vanmassenhove Jeroen
Voor Vlaams Brabant & Brussel:
Bosman Didier
Messiaen Michèle
Thysen Pieter
 

 

LEDEN VAN HET BESTUUR

Gijs Marc: Voorzitter, personeel, topsport, bouw en bouwfonds, sponsoring 
Van den Bergh Martin: Ondervoorzitter, intern reglement, sportreglementen en statuten VTTL, opvolging trainers 
Amelinckx Hedwig: Landelijke interclub, recreanten- en veteranenwerking, Vlaams Sport Tribunaal, VTTL-evenementen (organisaties), landelijke arbitrage 
Bosman Didier (o.v.): Jeugdsport en –werking, communicatie (sociale media), marketing, opvolging beleidsplan 
Vanmassenhove Jeroen: bijscholingen, communicatie (website en nieuwsbrief), boekhouding, opvolging commissies en verslagen, G-sport 

Termijn mandaten leden: Allen verkozen tot mei 2026. Meer details...

SECRETARIS-GENERAAL (SG)

Noppe Frederik

LEDEN VAN DE TRANSFERCOMMISSIE (LTrCie)

Secretaris-Generaal: Noppe Frederik
Leden: Lemmens Herman en Moreau Kenny

LANDELIJKE INTERCLUBLEIDER

Amelinckx Hedwig

EVENEMENTEN - ORGANISATIES 

Noppe Frederik en Moreau Kenny

LEDEN VAN DE LANDELIJKE ARBITRAGECOMMISSIE (LACie)

Van Oeckel Philip (ANT-voorzitter), Willems Paul (OVL), Cosemans Gilbert (LK), Versteden Carl (WVL) en Thysen Pieter (VLB)

LEDEN VAN DE LANDELIJKE RECREATIE/VETERANEN COMMISSIE (LRVC)

Cleppe Hilaire (OVL), Versteden Carl (WVL), Goossens Jos (LK), Bosman Didier (VLB), Roosens Iris (ANT) en Crabbe Ivan (coördinator VTTL).

LANDELIJKE KLASSERINGS COMMISSIE (LKlCie)

Boogers Kris (ANT), Mentens Michel (LK), Janssens Dirk (VLB), Neirinck Bjorn (OVL), Alleweireldt Perez (WVL), Dieussaert Tom (TDT), Lemaire André (TeCo) en Willems Jo (TeCo)

LEDEN VAN HET TECHNISCH COMITÉ (TeCo)

Voorzitter: Lemaire André
Technisch directeur Topsport: Dieussaert Tom
Trainers topsport: Agnello Carlo
Sporttechnisch Coördinator: Willems Jo
Recreatie- & Jeugdcoördinator: ntb
Jeugdtrainer -12: ntb

LEDEN VAN DE TOPSPORT COMMISSIE (TSC)

Voorzitter: Dieussaert Tom
Afgevaardigde Het Bestuur: Gijs Marc
Afgevaardigde TeCo: ntb
Afgevaardigde spelers: Degraef Margo
Afgevaardigde Sport Vlaanderen: Verlinde Tommy
Afgevaardigde medische cel: Dieussaert Tom
Trainer Topsport: Agnello Carlo
Extra lid: Denys Jacques

LANDELIJKE JEUGDCOMMISSIE (LJC)

Sporttechnisch coördinator: Willems Jo

LEDEN VAN HET MEDISCH COMITÉ (LMC)

Mentaal begeleiders: Heylen Rudi
Fysiek begeleider: Dieussaert Tom en Duyck Peter

LANDELIJK CONTROLECOMITE M.V.S. en E.V.S. (LCC)

Voorzitter: Lemmens Herman
Secretaris: Administratief Coördinator: Lamproye Dirk
Leden: Dieussaert Tom - Noppe Frederik - Willems Jo - Jansen Ellen

TRAINERS PROVINCIALE WERKING -12 

Algemene sturing en hoofdverantwoordelijke: Dieussaert Tom
Antwerpen: Geerts Pieter, Bastiaens Siemen en Geerts Sander
Limburg Kempen: Poel Jan, Steensels Dries en Devue Wouter
Oost-Vlaanderen: Nijs Peter, Vyncke Brecht, Van de Velde Emma, Baklicharov Georgi en Wauters Tim
Vlaams-Brabant en Brussel: Beerts Vanja, Van Waes Kasper: Lievens Nele en Metin Aslan
West-Vlaanderen: Willems Jo

LANDELIJKE RECHTSCOMMISSARIS (LRC)

Gadeyne Joris

LANDELIJKE TUCHTCOMMISSIE (LTuCie)

Alle leden van de provinciale tuchtcommissies (uitgezonderd de voorzitters van die provinciale tuchtcommissies)

LANDELIJKE BEROEPSCOMMISSIE (LBC)

5 voorzitters van de provinciale tuchtcommissies
 

 


LOGO SPORT VLAANDEREN