Vlaamse Tafeltennisliga

Volg ons op FacebookMijn VTTL account

Beleidsdomein 2021-2024

Het beleidsplan 2021-2024 van de Vlaamse Tafeltennisliga werd volledig uitgewerkt volgens de richtlijnen van Sport Vlaanderen. In het beleidsplan vinden we alle doelstellingen en acties die we als federatie willen uitvoeren in de komende vier jaar. Voor het eerst kiezen we er ook voor om dit visueel voor te stellen. Tweewekelijks focussen we ons op één specifiek domein. Deze keer komt het beleidsdomein ‘Medisch en Ethisch Sporten’ aan bod.

Hoofddoelstelling beleidsdomein:
Sensibiliseren van onze clubs op zowel medisch als ethisch vlak door middel van specifieke mails met betrekking tot beide onderwerpen, alsook door het inschakelen van de federatie-API.

Hoe willen we dit bereiken:
- Bijhouden van het aantal sportongevallen per categorie (soort letsel) en samenwerking met arts om in te spelen op specifieke tendensen
Acties 2021: Het aantal sportongevallen schommelt sinds 2013 steeds rond de 40 aangiftes per jaar. Dat is heel weinig met een ledenaantal dat schommelt tussen de 8 à 9.000 leden sindsdien. Mede door de pandemie is er een serieuze daling merkbaar in het aantal aangiftes (slechts 18 in 2021), wat zeker niet onlogisch is gezien de regelmatige lockdowns van de afgelopen 2 jaar. Dr. Ellen Jansen volgt jaarlijks de situatie op de voet (met opsplitsing van de diverse sportblessures die gemeld worden), maar ziet momenteel geen problemen op dit vlak. De federatie had gehoopt dat het digitale platform voor de blessurepreventie reeds gelanceerd kon worden in 2021, maar dat bleek voor Sport Vlaanderen niet haalbaar. Toch blijft de federatie achter de schermen verder werken aan sport specifieke opwarmingsoefeningen om blessures zoveel als mogelijk te blijven voorkomen.

Acties 2022: Ook in 2022 worden de sportongevallen opgevolgd. Momenteel werden 10 sportongeval aangiftes verwerkt door het VTTL-bureel. De nodige decretale verzekeringen werden afgesloten door de federatie voor sportongevallen. Voor andere schade dient de club uiteraard steeds eigen verzekeringen af te sluiten.

- Zoveel mogelijk club-API’s aanduiden in clubs met als streefdoel eind 2024 minstens 85 % van onze clubs die een club-API hebben
Acties 2021: De federatie zet al meerdere jaren in op het gebruik van de club-API’s. Eind 2021 hadden maar liefst 158 clubs binnen onze federatie minstens 1 club-API aangeduid, in sommige clubs zelfs 2. Dat betekent dat 96,93 % van onze clubs een club-API heeft, een groot succes. Door het werken met de club-API’s komen ook weinig meldingen binnen van grensoverschrijdend gedrag bij de federatie-API. Dat werd ook zo afgesproken met de clubs, enkel bij een ‘rode’ of ‘zwarte’ vlag dient de federatie-API ingeschakeld te worden. Zo trachten we zo laagdrempelig mogelijk te werken, zonder als federatie tussen te komen in een ‘banale ruzie’ tussen 2 clubleden. Naar de toekomst toe wordt bekeken of een extra bevraging of contactmoment met alle club-API’s hierbij extra gegevens kan opleveren.

Acties 2022: Zowel de clubs als de club-API’s zelf werden reeds gecontacteerd door de federatie API. Er werden enkele wijzigingen doorgevoerd in bepaalde clubs. Als federatie zijn wij uiteraard heel tevreden dat clubs mee willen werken aan veilig sporten in de club zelf, dit zonder extra verplichtingen. De federatie heeft een volledig nieuw ethisch charter uitgewerkt en stelt diverse gedragscodes (voor diverse doelgroepen) ter beschikking aan de clubs. Uiteraard hoopt de federatie dat de clubs deze ook effectief verder implementeren in hun werking.

- Medisch en Ethisch Sporten in de aandacht brengen via specifieke tips en tricks
Acties 2021: De bijscholing via ICES, VSF of Sport Vlaanderen worden regelmatig in de nieuwsbrieven opgenomen. Daarnaast contacteert ook de federatie-API regelmatig de club-API’s met extra nuttige info en documenten die ter beschikking gesteld worden door de federatie. In totaal zijn nu reeds 10 gedragscodes opgesteld (deels voor de federatie zelf, maar ook voor gebruik binnen de clubs).
Acties 2022: De week van de ethiek is ondertussen reeds gepasseerd, al blijft ethiek uiteraard het hele jaar in de aandacht staan. Regelmatig delen we nieuwe info op onze sociale media en website. De federatie-API tracht ook steeds de laatste nieuwe info te delen met de club API’s.