Vlaamse Tafeltennisliga

Volg ons op FacebookMijn VTTL account

Beleidsdomein 2021-2024

Het beleidsplan 2021-2024 van de Vlaamse Tafeltennisliga werd volledig uitgewerkt volgens de richtlijnen van Sport Vlaanderen. In het beleidsplan vinden we alle doelstellingen en acties die we als federatie willen uitvoeren in de komende vier jaar. Voor het eerst kiezen we er ook voor om dit visueel voor te stellen. Tweewekelijks focussen we ons op één specifiek domein. Deze keer komt het beleidsdomein ‘Competitie heren en dames’ aan bod.

Hoofddoelstelling beleidsdomein:
Competitie op maat aanbieden voor zowel de heren als de dames. We polsen tweejaarlijks naar de tevredenheid van de clubs in het gebruikte format van de competitiewedstrijden. Tegen eind 2024 hopen we op een minimale tevredenheid van 70 %.
Update 2022: De voorziene enquête op het einde van het seizoen 2021-2022 wordt met een jaar verschoven gezien de impact van corona niet onderschat mag worden en we toch ook de kans willen geven aan de clubs om zich ook zelf aan te passen aan deze omstandigheden. Daarnaast was er ook een hervorming op nationaal vlak.

Hoe willen we dit bereiken:
- Organiseren van een competitie voor heren waarbij we het aantal ingeschreven ploegen (landelijk en provinciaal) willen opvolgen en laten stijgen.
Update 2021: In september 2021 starten we hopelijk met een interclubseizoen dat we deze keer wel volledig kunnen afwerken. De inschrijvingen in bepaalde provincies lopen nog steeds, waardoor er momenteel nog geen concrete inschatting mogelijk is van de gevolgen van de corona crisis op onze interclub. In landelijke heren zijn uiteindelijk 35 ploegen ingeschreven (op een totaal van 36). Maar we vermoeden dat er zeker in de lagere afdelingen minder ploegen ingeschreven gaan zijn. Ondanks enkele voorstellen ingediend op de Nationale Raad, werden geen specifieke reglementswijzigingen doorgevoerd met betrekking tot de hereninterclub.
Update 2022: Bij de telling van de herenploegen einde seizoen 2021-2022 merkten we een lichte daling van 3,44 %, wat gelet op de daling in de ledencijfers niet onverwacht is. De coronapandemie heeft een grote impact gehad op onze vooruitgang van de laatste jaren. Het doel moet zijn om zo vlug mogelijk de situatie te verkrijgen van voor de pandemie, om dan zo verder te groeien. Op de Nationale Raad van februari werden enkele reglementswijzigingen voorgesteld. Sommigen werden ook goedgekeurd.

- Organiseren van een competitie voor dames waarbij we het aantal ingeschreven ploegen (landelijk en provinciaal) willen opvolgen en laten stijgen.
Update 2021: Bij de dames merken we nog steeds een daling van de ingeschreven ploegen. Tijdens het afgelopen jaar werd er al gebrainstormd en ook binnen de KBTTB werd een werkgroep opgericht om de damesinterclub aantrekkelijker te maken. Voor het seizoen 2021-2022 zijn 5 damesploegen ingeschreven in de landelijke interclub (op een mogelijk aantal van 12). De kalender werd zo opgemaakt zodat iedere ploeg de andere ploegen 4 keer zal ontmoeten zodat zij ook zeker voldoende wedstrijden kunnen spelen. We hopen uiteraard op meer interesse vanuit de ploegen in eerste provinciale om te stijgen komend seizoen. In Superdivisie dames is ook de mogelijkheid toegevoegd om in dubbele aansluiting aan te treden. Net zoals bij de heren, is de dubbele aansluiting alleen mogelijk in de hoogste afdeling. Ideeën om de damesinterclub aantrekkelijker te maken, mogen steeds doorgestuurd worden naar de secretaris-generaal van de VTTL.
Update 2022: Bij de dames is wel een stijging merkbaar (+19,44 %). Door de strengere controle van de dames op de herensterktelijst, zien clubs de noodzaak van een damesploeg inschrijven echter eerder als een noodzakelijk kwaad. Een hervorming werd besproken binnen de KBTTB, maar tot op heden is daar nog weinig vooruitgang merkbaar. Voor het seizoen 2022-2023 merken we wel een grotere diversiteit (aanwezigheid van verschillende provincies) in de landelijke damesafdeling. Jammer genoeg weigeren sommige ploegen om te stijgen naar de landelijke afdeling, zodat ook dit seizoen opnieuw geen volwaardige competitie georganiseerd kan worden.