Vlaamse Tafeltennisliga

Volg ons op FacebookMijn VTTL account

Beleidsdomein 2021-2024

Het beleidsplan 2021-2024 van de Vlaamse Tafeltennisliga werd volledig uitgewerkt volgens de richtlijnen van Sport Vlaanderen. In het beleidsplan vinden we alle doelstellingen en acties die we als federatie willen uitvoeren in de komende vier jaar. Voor het eerst kiezen we er ook voor om dit visueel voor te stellen. Tweewekelijks focussen we ons op één specifiek domein. Deze keer komt het beleidsdomein 'Landelijke Evenementen' aan bod.

Hoofddoelstelling beleidsdomein:

Landelijke, internationale en interregionale criteriums aanbieden voor jeugd en veteranen, waarbij we 10 % meer inschrijvingen realiseren op de evenementen met 'vrije' inschrijving tegen 2024.
In vergelijking met het laatste actieve seizoen is het aantal deelnemers aan VJC in het seizoen 2021-2022 ongeveer gelijk gebleven (113), maar verder in het verleden zagen we wel hogere aantallen. De veteranencriteriums zaten qua deelnemers in het seizoen 2021-2022 met 91 in de lijn van de laatste actieve seizoenen. Dat aantal schommelde steevast tussen 90 en 100. De Triangulaire en de Interland voor veteranen gebeurt steeds met een vast aantal met selectie. Het internationaal jeugdtornooi, waarvoor delegaties kunnen inschrijven, had dit jaar 62 deelnemers via 11 delegaties met in totaal 12 teams, waarvan slechts één deelnemer wegens ziekte niet kon komen. Dit aantal ligt lager dan de laatste twee edities die zijn doorgegaan, maar de kwaliteit van de spelers deed niet onder.

Hoe willen we dit bereiken:

- Organiseren van 6 criteriums opgedeeld in jeugd- als veteranencriteriums

Update 2021: Omwille van de coronacrisis zijn de eerste evenementen van het jaar (de fasen van het Vlaams Jeugdcriteriums en het Veteranen Lentecriterium) afgelast. Het Veteranen Herfstcriterium is gepland op 14 november 2021 in TTC Merelbeke en de eerste fase van het Vlaams Jeugdcriterium is gepland op 21 november 2021 in de provincie Antwerpen.
Update 2022: Het seizoen 2021-2022 zijn alle criteriums voor jeugd en veteranen opnieuw kunnen doorgaan.

- Deelname en organiseren van internationale/interregionale evenementen voor zowel jeugd als veteranen

Update 2021: Omwille van de coronacrisis zijn de evenementen (Het internationaal jeugdtornooi voor U12, de Interland veteranen VTTL-Nederland en de Triangulaire veteranen VTTL-2 provincies AF) afgelast.
Update 2022: Het seizoen 2021-2022 werd een de triangulaire voor veteranen Liège-BBW-VTTL betwist in Luik. De interland VTTL-Nederland ging door op Vlaamse bodem en werd qua lokaal en maaltijd prima verzorgd door TTC Nova. Aan alle veteranen ter herinnering: Indien u graag eens deelneemt, dan houdt u er best rekening mee dat de selectie gebeurt op basis van uw deelnames aan de Vlaamse veteranen criteriums.

- Evalueren en bijsturen van de eigen organisaties via een aantal overlegmomenten

Update 2021: Tot hiertoe kon nog niets doorgaan en dus ook niet worden geëvalueerd. Het Vlaams Jeugdcriterium werkt vanaf dit seizoen met een doorschuifsysteem voor de provincies voor de kwalificatiefases en de finale fase zal steeds in Vlaams-Brabant blijven. In seizoen 2021-2022 komen Antwerpen, Oost-Vlaanderen en West-Vlaanderen aan bod voor de kwalificatiefases.
Update 2022: Zowel de Vlaamse Jeugdcriteriums als Veteranencriteriums werden onder de loep genomen. Voor de jeugdcriteriums wordt gesleuteld aan een nieuw formule, waarbij wordt ingezet op homogene reeksen. Voor de veteranencriteriums werd een enquête gedaan bij alle deelnemers van de laatste edities en wordt rekening gehouden met hun feedback. Hiervoor zijn geen grote aanpassingen gepland.

- Evenementen in aandacht brengen op eigen sociale media door tijdige publicaties

Update 2021: Doordat er geen enkel evenement is kunnen doorgaan, kon dit nog niet uitgevoerd worden. Ook hiervoor is het dus wachten op de heropstart na corona.
Update 2022: Evenementen voor de jeugd en veteranen verdienen de nodige aandacht op onze social mediakanalen. Dit jaar bereikten onze evenementen gemiddeld 2.000 mensen via sociale media. Dat aantal kan nog stevig opgetrokken worden. Berichten op Facebook en Instagram worden gemaakt voor, na en tijdens het evenement. Twintig posts werden dit jaar al gerealiseerd. We willen hiermee de betrokkenheid bij de leden vergroten en ook onze evenementen extra in de kijker plaatsen bij het grote publiek. De pers kan voor bepaalde toernooien ook gecontacteerd worden (bijvoorbeeld Vlaams kampioenschap), met bijbehorend persbericht. Een fotograaf moet ook voorzien worden, mooie beelden werken goed op sociale media. Daarnaast is het Flickr fotoalbum opnieuw actief, daarop verschijnen alle foto's van onze evenementen. 

 


LOGO SPORT VLAANDEREN