Vlaamse Tafeltennisliga

Volg ons op FacebookMijn VTTL account

Beleidsplan 2021-2024

Het beleidsplan 2021-2024 van de Vlaamse Tafeltennisliga werd volledig uitgewerkt volgens de richtlijnen van Sport Vlaanderen. In het beleidsplan vinden we alle doelstellingen en acties die we als federatie willen uitvoeren in de komende vier jaar. Voor het eerst kiezen we er ook voor om dit visueel voor te stellen. Tweewekelijks focussen we ons op één specifiek domein. Deze keer komt het beleidsdomein “G-sport” aan bod.

De hoofddoelstelling voor dit beleidsdomein is:

De G-sport werking binnen de federatie verder uitbouwen. We mikken hierbij op 2 pijlers. Enerzijds willen we tegen eind 2021 het aantal G-sporters dat bij de VTTL is aangesloten verhogen met 30% t.o.v. de nulmeting (72 G-leden) en anderzijds willen we de mogelijkheid onderzoeken om tegen eind 2024 de volledige G-tafeltenniswerking bij de VTTL onder te brengen.

Hoe willen we dit bereiken:

- Clubs ondersteunen in de uitbouw van een G-werking door het G-pong platform verder uit te werken en de clubs te informeren over de mogelijkheden van subsidiëring.

Update: de deadline voor het aanvragen van subsidies is 30 september. Subsidies aanvragen kan via een online dossier.

- Meer G-sporters aansluiten in onze clubs door enerzijds alle aanwezige G-sporters te registreren en anderzijds nieuwe leden naar de clubs te leiden via samenwerkingsprojecten om onze sport te promoten bij G-sporters.

Update: Door Covid-19 zijn er voorlopig geen aanvragen voor samenwerkingsprojecten geweest. Eveneens door Covid-19 is het totale ledenaantal gedaald en dat is ook zo voor de G-sporters. Momenteel zijn er 56 G-tafeltennissers aangesloten bij de federatie.

- Onze G-sport promoten via website en sociale media, zowel wat betreft tornooien georganiseerd door onze clubs als internationale prestaties van onze G-topsporters.

Update: Op zondag 21 november organiseert TTC Sterke Stut Oosterzele een G-tafeltennistornooi. N.a.l.v. de Paralympische Spelen In Tokyo is - in samenwerking met Parantee-Psylos - heel wat verschenen over onze 3 deelnemende tafeltennissers, Laurens Devos (goud), Florian Van Acker (brons) en Bart Brands.

- De mogelijkheid onderzoeken i.v.m. de overdracht van de G-werking naar de VTTL door overleg met Parantee-Psylos.

Hieronder een overzicht van alle domeinen die binnen de VTTL-werking centraal staan:

Clubondersteuning
Heren en dames
Competitie jeugd
Fiscaliteit
G-sport werking
Informatica toepassingen
Jeugdsportproject
Laagdrempelig project
Landelijke evenementen
Landelijke kampioenschappen
Medisch en ethisch sporten
Partners
Provinciale jeugdwerking
Recreatieve werking
Scheidsrechters
Sportkampen
Topsportbeleid
Trainers