Vlaamse Tafeltennisliga

Volg ons op FacebookMijn VTTL account

Beleidsplan 2021-2024

Het beleidsplan 2021-2024 van de Vlaamse Tafeltennisliga werd volledig uitgewerkt volgens de richtlijnen van Sport Vlaanderen. In het beleidsplan vinden we alle doelstellingen en acties die we als federatie willen uitvoeren in de komende vier jaar. Voor het eerst kiezen we er ook voor om dit visueel voor te stellen. Tweewekelijks focussen we ons op één specifiek domein. Deze keer komt het beleidsdomein “G-sport” aan bod.

De hoofddoelstelling voor dit beleidsdomein is:

De G-sport werking binnen de federatie verder uitbouwen. We mikken hierbij op 2 pijlers. Enerzijds willen we tegen eind 2024 het aantal G-sporters dat bij de VTTL is aangesloten verhogen met 30% t.o.v. de nulmeting (72 G-leden) en anderzijds willen we de mogelijkheid onderzoeken om tegen eind 2024 de volledige G-tafeltenniswerking bij de VTTL onder te brengen.

Hoe willen we dit bereiken:

- Clubs ondersteunen in de uitbouw van een G-werking door het G-pong platform verder uit te werken en de clubs te informeren over de mogelijkheden van subsidiëring.

Update 2021-2022: de deadline voor het aanvragen van subsidies is 30 september.

Update 2022-2023: de deadline voor het aanvragen van subsidies is 30 september. Alle subsidies voor G-werking zijn nu gecentraliseerd onder G-sport Vlaanderen. Subsidies aanvragen kan via een online dossier. Alle informatie is ook terug te vinden op onze website en werd per mail bezorgd aan alle clubs die aangesloten zijn bij de VTTL.

- Meer G-sporters aansluiten in onze clubs door enerzijds alle aanwezige G-sporters te registreren en anderzijds nieuwe leden naar de clubs te leiden via samenwerkingsprojecten om onze sport te promoten bij G-sporters.

Update 2021-2022: Door Covid-19 zijn er voorlopig geen aanvragen voor samenwerkingsprojecten geweest. Eveneens door Covid-19 is het totale ledenaantal gedaald en dat is ook zo voor de G-sporters. Momenteel zijn er 56 G-tafeltennissers aangesloten bij de federatie.

Update 2022-2023: Er is een aanvraag voor een samenwerkingsproject met G-sport Vlaanderen om een G-pong event te organiseren. De VTTL zal hiervoor een lesgever aanreiken. Dit event zal doorgaan in de periode oktober-december. Vorig jaar waren er slechts 56 G-sporters aangesloten (daling t.o.v. de nulmeting) maar nu zien we opnieuw een stijging naar 89. Dat is een stijging met 23,61%. De doelstelling tegen 2024 is een stijging met 30% t.o.v. de nulmeting (72 G-sporters in 2020). 

- Onze G-sport promoten via website en sociale media, zowel wat betreft tornooien georganiseerd door onze clubs als internationale prestaties van onze G-topsporters.

Update 2021-2022: Op zondag 21 november organiseerde TTC Sterke Stut Oosterzele een G-tafeltennistornooi, daar werd via onze kanalen promotie voor gemaakt.  N.a.l.v. de Paralympische Spelen In Tokyo is - in samenwerking met Parantee-Psylos - heel wat verschenen over onze 3 deelnemende tafeltennissers, Laurens Devos (goud), Florian Van Acker (brons) en Bart Brands.

Update 2022-2023: Op 15 mei werd het BK G-tafeltennis georganiseerd in Lille. Op zondag 20 november organiseert TTC Sterke Stut Oosterzele een G-tafeltennistornooi. 

- De mogelijkheid onderzoeken i.v.m. de overdracht van de G-werking naar de VTTL door overleg met Parantee-Psylos. 

Update 2022-2023: Op 15 november is er een trefmoment van G-sport Vlaanderen voor de sportfederaties.