Vlaamse Tafeltennisliga

Volg ons op FacebookMijn VTTL account

Beleidsplan 2021-2024

Het beleidsplan 2021-2024 van de Vlaamse Tafeltennisliga werd volledig uitgewerkt volgens de richtlijnen van Sport Vlaanderen. In het beleidsplan vinden we alle doelstellingen en acties die we als federatie willen uitvoeren in de komende vier jaar. Voor het eerst kiezen we er ook voor om dit visueel voor te stellen. Tweewekelijks focussen we ons op één specifiek domein. Deze keer komt het beleidsdomein “Competitie jeugd” aan bod.

De hoofddoelstelling voor dit beleidsdomein is:

Het aantal jeugdploegen in de jeugdinterclub verhogen met 4 % door te streven naar een volwaardige jeugdcompetitie in elke provincie.

Hoe willen we dit bereiken:

  • Organiseren competitie U18 met jaarlijkse stijging van 1 % van het aantal ingeschreven ploegen.

Update: Er is een daling in het aantal ploegen u18/u21. Één provincie bleef gelijk, één provincie steeg en de overig drie provincies die het meeste aantal ploegen hadden in de nulmeting zijn gedaald. Een vorig seizoen waarin de competitie werd onderbroken en een verlies van leden heeft consequenties in het aantal ploegen van dit seizoen.

  • Organiseren competitie U12 met jaarlijkse stijging van 1 % van het aantal ingeschreven ploegen.

Update: In de jeugdcompetitie voor u12, die een aantal jaren geleden in het leven werd geroepen als laagdrempelige instap voor de allerjongsten, is er een stijging t.o.v. de nulmeting.

  • Inzetten op sensibilisering

Update: De provincies werden voor de start van de organisatie aangeschreven en aangesproken over het belang van beide competitievormen. De jeugdcompetitie u18/u21 werd dit seizoen door drie provincies ingedeeld met niveaureeksen, hier is aanbod op maat van belang. De jeugdcompetitie u12 werd dit seizoen door 4 provincies in laagdrempelig vorm uitgewerkt, hier is vooral participatie van belang. Deze visie wordt via de provincies doorgedragen naar de clubs.

Hieronder een overzicht van de overige domeinen die binnen de VTTL-werking centraal staan: