Vlaamse Tafeltennisliga

Volg ons op FacebookMijn VTTL account

Beleidsplan 2021-2024

Het beleidsplan 2021-2024 van de Vlaamse Tafeltennisliga werd volledig uitgewerkt volgens de richtlijnen van Sport Vlaanderen. In het beleidsplan vinden we alle doelstellingen en acties die we als federatie willen uitvoeren in de komende vier jaar. Voor het eerst kiezen we er ook voor om dit visueel voor te stellen. Tweewekelijks focussen we ons op één specifiek domein. Deze keer komt de beleidsfocus 'Jeugdsport' aan bod.

De hoofddoelstelling voor dit beleidsdomein is:
Het verhogen van het aantal aangesloten jeugdleden (jonger dan 18 jaar) met 10% tegen 30/6/2024 t.o.v. de nulmeting op 30/6/2020 (2.653). We willen hierbij extra aandacht besteden aan de benjamins en de meisjes.
Update: In 2021 (ledencijfers VTTL) waren er 2.367 jeugdleden. Dat is een serieuze daling (van 10,78%) t.o.v. het aantal jeugdleden in 2020 (nulmeting 2.653). Door corona hebben veel clubs nauwelijks activiteiten gehad het afgelopen anderhalf jaar. De enige periode waarbij er wel opnieuw meer mogelijk was, was de zomer van 2020 maar dat is traditioneel een kalme periode. Bij de opstart van het nieuwe seizoen was er veel onzekerheid waardoor een aantal leden (voorlopig) niet inschreven. Ook de aangroei van nieuwe leden bleef beperkt aangezien het grootste deel van het seizoen enkel u12 konden deelnemen aan activiteiten.


                                                                           2020    2021     2022     2023     2024 
Aangesloten jeugdleden (jonger dan 18 jaar)    2.653    2.367               
Procentuele stijging t.o.v. nulmeting in 2020                 -10,78%               
Hoe willen we de hoofddoelstelling concreet bereiken? Via onderstaande deeldoelstellingen.


- Verhogen van het aantal aangesloten benjamins (jonger dan 9 jaar) met 10% tegen 30/6/2024 t.o.v. de nulmeting op 30/6/2020 (415)
Update: In 2021 (ledencijfers VTTL) waren er 379 jeugdleden. Dat is een daling van 8,7% t.o.v. het aantal benjamins in 2020 (nulmeting 415). Net zoals het totaal aantal jeugdleden zien we ook bij de benjamins een daling. Hier is de procentuele daling lager, wellicht omdat de werking voor u12 minder hinder ondervonden heeft van corona door de beperktere maatregelen voor deze doelgroep. 
•    Er werd nog geen apart aangepast programma voor benjamins uitgewerkt maar de voorbereidingen zijn wel gestart in 2021.
•    Er werd een online bijscholing georganiseerd voor de benjamintrainers.
•    In 2021 waren er 29 clubs met een aparte benjaminwerking.


- Verhogen van het aantal aangesloten meisjes (jonger dan 18 jaar) met 10% tegen 30/6/2024 t.o.v. de nulmeting op 30/6/2020 (423)
Update: In 2021 (ledencijfers VTTL) waren er 396 jeugdleden. Dat is een daling van 6,4% t.o.v. het aantal benjamins in 2020 (nulmeting 423). Net zoals het totaal aantal jeugdleden zien we ook bij de meisjes een daling. Hier is de procentuele daling lager maar het aantal meisjes moet de komende jaren absoluut terug omhoog.
•    Met Margo Degraef werd een ambassadrice voor de meisjes aangesteld. Zij dient als rolmodel voor de meisjes en wordt o.a. aangesproken voor de campagne voor de sportkampen en ook voor clubbezoeken. Er zijn 20 clubs met een gediplomeerde vrouwelijke trainer. Dat is een mooi aantal en noodzakelijk voor de verdere uitwerking van de meisjeswerking.
•    In 2021 is er een pilootproject opgestart in de club van TTC Merelbeke. Er wordt gemikt op een 2-sporenbeleid. Enerzijds wordt er een aparte lessenreeks voor de meisjes aangeboden gedurende enkele weken om nieuwe meisjes aan te trekken. Anderzijds wordt er maandelijkse training voorzien om de nieuwe en reeds aangesloten meisjes samen te laten trainen. Daarnaast kunnen de meisjes ook deelnemen aan de gewone jeugdtrainingen.


- De kwantiteit en kwaliteit van de trainers verhogen
Update: 
•    In 2021 waren er 565 gekwalificeerde trainers. 
•    In 2021 werden er 113 bijscholingen gevolgd door trainers. Dat is een stijging met 220% t.o.v. de nulmeting (35 in 2020).
•    Ons jaarlijks trainerscongres werd in 2022 opnieuw op locatie georganiseerd. Er waren 33 inschrijvingen. 
•    Daarnaast werd er in 2022 opnieuw een heuse bijscholingsmarathon georganiseerd  door VTS waar eveneens een sessie voor tafeltennis werd voorzien. 
•    Op 10 december 2022 organiseert VTS opnieuw de Dag Van De Trainer. Ook dit jaar zal er een specifieke bijscholing zijn voor tafeltennis. Peter Duyck zal een sessie geven over opwarming en cooling down. 
•    Via het jeugdsportfonds kunnen inschrijvingsgelden voor bijscholingen (gedeeltelijk) gerecupereerd worden.

Momenteel zijn er 76 clubs ingeschreven voor het jeugdsportproject. Inschrijven kan nog tot 30 juni 2022. Ondertussen is ook het jeugdmagazine van juni 2022 verschenen en verstuurd naar de clubs.