Vlaamse Tafeltennisliga

Volg ons op FacebookMijn VTTL account

Uittreksel Strafregister

Vanaf 1 februari 2023 moet er voor een aanstelling als jeugdtrainer/sparringpartner in een sportorganisatie voor de effectieve start van de opdracht een uittreksel uit het strafregister, model 2 (596, tweede lid,Sv), worden voorgelegd.

Deze verplichting is ingevoerd door het decreet van 3 juni 2022 en heeft als doel minderjarigen beter te beschermen. Ze is van toepassing op verschillende sectoren, waaronder de sportsector en geldt dus ook voor de VTTL en onze clubs. Met het opvragen van het uittreksel geef je als club een duidelijk bijkomend signaal dat je de aanpak van (seksueel) grensoverschrijdend gedrag ernstig neemt.

De sportorganisaties kunnen voor deze procedure het draaiboek van Sport Vlaanderen (zie bijlage) hanteren. We overlopen hieronder nog even de belangrijkste elementen van het draaiboek:

-    Toepassingsgebied: alle sportorganisaties (sportfederaties, sportclubs, lokale sportdiensten, sportkampen, Vlaamse Trainersschool, enz.) die minderjarigen begeleiden, animeren of opvoeden vallen onder deze regel, ongeacht hoeveel minderjarigen er zijn.

-    Type medewerker: Controle moet worden doorgevoerd als aan ALLE van de volgende voorwaarden voldaan is.
1) Medewerker zal minderjarigen begeleiden, animeren of opvoeden.
2) De medewerker zal op structurele basis rechtstreeks contact hebben met minderjarigen.
3) De medewerker is meerderjarig.
4) De medewerker wordt aangesteld door middel van een overeenkomst of een eenzijdige benoeming of conform de vrijwilligerswet. Er is trouwens sprake van een nieuwe medewerker telkens er een nieuwe aanstelling is. Dat is bijvoorbeeld (maar niet uitsluitend) wanneer er een nieuwe overeenkomst (mondeling of schriftelijk) wordt afgesloten.
 
-    Controle: Het uittreksel uit het strafregister wordt voor de beslissing tot aanstelling opgevraagd, aangeleverd en beoordeeld. Noteer steeds de datum waarop het uittreksel is voorgelegd. Voor personen die niet in België wonen kan er een gelijkaardig attest opgevraagd worden. Binnen de organisatie is het wenselijk om één persoon (bijvoorbeeld de secretaris) het mandaat te geven om over te gaan tot de controle. Die persoon dient discreet om te gaan met de informatie die hij of zij verkrijgt. Het uittreksel (liefst op papier te bekijken) mag voor geen andere doeleinden gebruikt worden dan de bescherming van minderjarigen. 

Zonder een dergelijk uittreksel kan geen overeenkomst (schriftelijk/mondeling) worden gesloten. Je kan het desbetreffende uittreksel eenvoudig (digitaal) aanvragen bij de gemeente waar je bent ingeschreven. Het uittreksel mag bij het voorleggen ervan maximum 1 maand oud zijn en blijft 1 jaar van toepassing voor opdrachten. Nadat de definitieve beslissing omtrent de aanstelling van een medewerker genomen is, zal het uittreksel moeten worden vernietigd. In het dossier moet dan enkel nog een vermelding staan dat de controle uitgevoerd is, met bijvoorbeeld de datum erbij waarop het uittreksel is aangeleverd. 

In de bijlage kan u het draaiboek van Sport Vlaanderen (met op pagina 13 een standaard informatietekst voor kandidaat-medewerkers) en het stappenplan van de Vlaamse Sportfederatie en ICES (Centrum Ethiek in de Sport) terugvinden.

Bijkomende vragen?

Vragen rond de verschillende stappen die een club moet uitvoeren: Vlaamse Sportfederatie (info@vlaamsesportfederatie.be)

Vragen bij de beoordeling van het uittreksel uit het strafregister: Centrum Ethiek in de Sport ICES (info@ethischsporten.be)

Vragen voor de Vlaamse overheid: Sport Vlaanderen (kics@sportvlaanderen.be

Meer info nodig bij de VTTL: info@vttl.be

 


LOGO SPORT VLAANDEREN