Vlaamse Tafeltennisliga

Volg ons op FacebookMijn VTTL account

VTTL-voorzitter

NA 25 JAAR AFSCHEID VAN VOORZITTER JACQUES DENYS, MARC GIJS NEEMT OVER

De Vlaamse Tafeltennisliga neemt afscheid van Denys Jacques als voorzitter van de VTTL. Jacques leidde de VTTL een kwarteeuw als voorzitter. De federatie bestaat ondertussen 44 jaar, meer dan de helft dus onder leiding van Jacques. Hubert Windels was de grondlegger van de VTTL, na 10 jaar aan het bewind gaf hij de fakkel door aan Mario Lecoyer. En in ’97 nam voor het eerst een West-Vlaming het heft in handen. Het roer komt nu terecht bij Antwerpenaar Marc Gijs.

Eén van de eerste zaken die Jacques realiseerde, was de aanstelling van een Technisch Directeur (Bart Vermoesen). Even later volgde de start van de Topsportschool in Leuven (KA Redingenhof) waar momenteel onze topsporters nog steeds kunnen trainen. Ook de samenwerking met partner Tibhar werd dankzij Jacques gerealiseerd. Tijdens zijn regeerperiode heeft hij steeds getracht de vijf provincies op dezelfde lijn te krijgen. Samenwerken en een duidelijke communicatie kwam altijd op de eerste plaats. De structuur van de VTTL is geëvolueerd van een kleine federatie naar een middelgroot bedrijf. Inzetten op provinciale jeugdwerking was het doel. Niet alleen sport op het hoogste niveau is belangrijk, maar bewegen is een must en daar werd de afgelopen jaren heel wat in geïnvesteerd door de federatie.

Jacques: “Ik voel me nog gedreven maar ik ben op weg naar 73 jaar en met 25 jaar als voorzitter is het goed geweest. Reeds vanaf 1964 ben ik aangesloten (toen nog bij de Belgische Tafeltennisbond). Al 58 jaar dus. Ten dienste staan van tafeltennis is een bijzondere eer. Natuurlijk kan alles steeds anders. In 1998, toen Mario Lecoyer mij de fakkel doorgaf, ging ik met wat kennis en succes met alle provincies ervoor streven om zich op dezelfde lijn te zetten. Een zekere autonomie is evenwel nodig heb ik dan gezegd maar samenwerken en een correcte goede communicatie ten bate van onze doelstellingen bleef een must. Ik besef het dat Rome niet in één nacht is gebouwd.

Het stopt echter niet volledig voor Jacques. Hij blijft beschikbaar om bij belangrijke dossiers zijn kennis te delen. Daarnaast zal hij als lid van de Nationale Raad van Bestuur blijven zetelen. En ook binnen de eigen provincie en club zal hij zijn duit in het zakje blijven doen.

De VTTL wenst Jacques te bedanken voor zijn jarenlange tomeloze inzet voor de federatie. Op de Algemene Vergadering van afgelopen zaterdag (21/05) werd beslist om Jacques voor te stellen voor de titel van erevoorzitter. Dit werd op algemeen applaus onthaald en een duidelijk geëmotioneerde Jacques sprak zijn dank uit.

Marc Gijs, al enkele jaren ondervoorzitter, neemt het voorzitterschap over. De Antwerpenaar werd afgelopen zaterdag verkozen binnen het nieuwe bestuur. Dat hij een zware taak voorgeschoteld krijgt, beseft hij maar al te goed.