Vlaamse Tafeltennisliga

Volg ons op FacebookMijn VTTL account

Woordje van de voorzitter

Als voorzitter van de VTTL ben ik verheugd dat men mij de vraag stelt voor een terugblik van kalenderjaar 2021. Met gemengde gevoelens, te wijten aan COVID-19, wil ik een korte terugblik geven.

Sinds maart 2020 zijn we als Vlaamse Tafeltennisfederatie zoals alle anderen zwaar getergd door Corona. 

Gelukkig hebben meerdere clubs kunnen verder werken met de U12 in beperkte groepen van 10. De clubs die dit niet aangedurfd hebben weten nu nog welke schade ze opgelopen hebben.

Ons normale leven kreeg een enorme deuk te verduren.

Van het begin af volgden we alles heel sereen heel goed op. We legden onze eigen gouden regels op voor een niet-contactsport. Gelukkig konden we rekenen op onze minister van Sport en de VSF.

De ene na het andere overlegcomité afwachten op het harde verdict op papier van de VSF tot het MB verscheen.

Opnieuw hoopten we met het seizoen 20/21 een nieuwe start te kennen doch al na 6 weken interclub, half oktober 2020, moest alles gestaakt worden alsook werden alle organisaties geannuleerd.

De clubs hadden het hard te verduren met het wegvloeien van hun leden naar de buitensporten.

De clash naar de paddel velden, het voetbal en het fietsen scheerden nog hogere toppen. Kortom de buitensporten werden bevoordeligd.

Geen provinciale kampioenschappen, niemand kon geselecteerd worden zodus geen landelijke en geen nationale kampioenschappen en organisaties.

Het is inderdaad van oktober 2020 geleden dat de clubs nog een wedstrijdblad hebben opgemaakt en de procedure na de wedstrijd hebben uitgevoerd.
Een opfrissing van het geheugen lijkt ons dan ook gepast.

Ik hoop dat de normale werking van de clubs niet te veel meer verder verstoord worden door Corona. Zich aanpassen en blijven leven in plaats van bij de pakken te blijven zitten.

Geen stijgers en dalers deden de leden, clubs en provinciale, landelijke en nationale werking ook geen deugd.

De regio’s en nationaal bundelden hun krachten op zoek naar het systeem om ons uit de impasse te helpen. We kwamen overeen om toch indien één ronde gespeeld kan worden dit te laten tellen als eindrangschikking.

Na 2 mislukte seizoenen kunnen we opnieuw maar hopen in het seizoen 2021/2022 op een min of meer normaal seizoen.

Alle voorbereidingen, zowel administratief als beheersmatig, zijn getroffen en we waren klaar voor een nieuwe start. 

Clubs

De langdurige sluiting van de sportinfrastructuur, inbegrepen de kleedkamers en de cafetaria hebben de zaken zeker niet vergemakkelijkt. In principe zullen deze op dit ogenblik geopend zijn en kunnen de trainingen en eventuele oefen- of vriendenwedstrijden normaal doorgaan.

De honger was groter bij de ene dan bij de andere club, sommige leden hadden die wil niet om de opgelegde regels te volgen. 

Voor velen is het sociaal contact ook belangrijk. 

Geen publiek in de zaal. 

Door positieve COVID gevallen moesten ploegen hun wedstrijden uitstellen andere konden niet anders dan FF te laten optekenen.

Topsport

Ook met onze Topsport was het een lijden want vele organisaties waar ze punten voor de wereld ranking konden rapen gingen niet door. Het was hard, heel hard. 

Ook op mentaal vlak is dit voor de toppers een zware periode.

De overheid hielp ons bij het deels verderzetten van trainingen maar de belangrijke sparring was uit den boze. Alhoewel we gesteund worden zijn we aan de andere kant verplicht om zonder wedstrijden tot Top 4 Europees, Top 8 Olympisch en Wereld in minder jaren competitief spel en weet dat Europeanen slechts een 10 % van de Aziaten betekenen. Gekuist staan we er maar er is nog veel werk maar nog meer centen nodig in ons klein landje.

Niet in Azië maar nu ook op het WK in Houston zagen we welke middelen infrastructuur en werkingsmiddelen voor Topsport en reguliere werking ingezet worden. We zijn een klein landje, klein Vlaanderen maar blijven ons verder meer dan inzetten. 

De financiële gevolgen hebben we deels kunnen beperken met de Coronasteun van de overheid.

Helaas was het voor de leden, clubs en federatie een zalfje om de grote wonden te helen.

Door de Coronamaatregelen zijn ook de eetfestijnen van onze clubs niet kunnen doorgaan.

Deze eetfestijnen zijn van groot belang voor de financiële gezondheid van onze clubs maar ook voor het belangrijk sociaal contact die eerder niet meer kon bij binnensporten.

Opnieuw stelden we ons de vraag indien we toch alweer geen jaar zouden kennen zonder stijgers en dalers.

Deels Eureka de heenronde werd half december uitgespeeld om de schade niet nog groter te doen oplopen. We kunnen nu al voor dit seizoen opnieuw eens stijgers en dalers kennen en zodus voor 2022/2023 nieuwe reeksen en belangrijker volwaardige reeksen door het terug opvullen van de vele lege plaatsen in meerdere afdelingen te wijten aan de ploegen die algemeen forfait gaven.

Het verlies van leden is een feit. Vele clubs hebben de lange onderbreking van wedstrijden en trainingen veel slechter verteerd. De creativiteit, flexibiliteit en weerbaarheid van sommige bestuurders bezorgden hun club minder schade. Gelukkig kon daar onze U12 basis bij enkele clubs bewaard worden terwijl andere clubs het spijtig genoeg de wilskracht niet vonden om verder te blijven leven.

Online vergaderen

In deze moeilijke COVID tijden hebben we ook meer en meer geleerd om te vergaderen via audio en/of video met Teams, Meet en andere systemen.

Na de zeer geslaagde sessies voor clubverantwoordelijken voor de trainers kon ik velen welkom heten om zo talrijk aanwezig te zijn op het bestuurderscongres 2021.

Na de zeer geslaagde sessies voor clubverantwoordelijken, voor trainers en nog meer werd meer en meer op deze manier georganiseerd om de nog meer nefaste gevolgen te ontwijken.

De verantwoordelijken hebben dit jaar goed gekozen om in de aanvang van de nieuwe beleidsperiode het trainerscongres en het bestuurderscongres op verschillende momenten te organiseren. 

Ik herinner me ook de AV VTTL, Het Bestuur, de NR, de NRvB, meerdere meetings voor verantwoordelijken op Europees en Wereldvlak, ook de AV BOIC, en zelfs een Congres met meer dan 500 deelnemers.

Weliswaar een fijn middel alhoewel we toch het menselijke contact met jullie missen. 

Gelukkig ging EK en WK opnieuw door dit seizoen en konden onze spelers opnieuw zeer mooie prestaties neerzetten.

De bouw blijft een moeilijk punt door de politiek Huis11 en de Stad Leuven. Dit moet ontmijnd worden voor 15 januari 2022.

Een hartelijke dank aan iedereen die hieraan meegewerkt heeft en verder zijn best doet.

Het ziek vallen van onze TDT Marc begin januari moest dringend opgevangen worden.

Ik zelf als voorzitter moest de troepen in ook moeilijke tijden van COVID op alle fronten rechthouden. Ik had ook de belofte gedaan aan Het Bestuur en aan de algemene statutaire vergadering om een nieuwe Olympiade op de juiste manier in te zetten. Leiding geven en niet meer te lijden. 

De VTTL toonde zijn kunnen en wist van Sport Vlaanderen het fiat te krijgen om Tom Dieussaert als TDTa.i. aan te stellen vanaf maart gesubsidieerd weliswaar als halftijdse. Gelukkig wilde Tom samen met de secretaris generaal en mezelf gesteund door Het Bestuur ons uit een eerdere erge impasse te helpen.

Zo werd op vele fronten de koers gewijzigd. Bedienden waren heel blij, anderen minder om niet zomaar te mogen doen wat ze wilden. 

Het zal voor de enen een tijdje duren om te beseffen dat deze manier moet. Samenwerken, een hardere correcte communicatie en niet in zijn hoekje denken dat je het zo best kan doen …

Het ene na het andere wordt op poten gezet.

Het nieuwe beleidsplan 2021-2024 op naar een nieuw Olympisch jaar werd zelfs voor 2022 verscherpt naar doelstellingen en realisatie.

Alles moet perfect worden opgevolgd.

Het nieuwe beleidsfocus laagdrempelig sporten (project 55+), de wijzigingen aan de bestaande beleidsfocus jeugdsport van kwaliteit naar kwantiteit, de G-sport, opleidingen bijscholingen trainers is heel belangrijk. Een zwaar item is heel dringend een nieuw hard debat aan te gaan om vriendelijk de dames werking recreatief, ludiek en licht competitief her aan te pakken.

Best dat sommige provincies en clubs een zekere creativiteit vinden anders was het in bepaalde provincies volledig gedaan.

De VSF medewerking is beter maar verder sturen is wel nog belangrijk.

De minister steunt ons voor interclub en organisaties want we zijn geen contactsport. 

Laat ons samen en met de provincies en de VTTL een nieuwe impuls geven aan onze jeugdwerking, die toch de basis vormt van ons bestaan, 

Er is een jeugdwerking gestuurd vanuit de VTTL en liefst werken alle provincies hieraan volledig mee.

Tafeltennis behoort niet tot het leerplan in scholen buiten die in Topsport & Studie KA Redingenhof maar wellicht kunnen jullie met bepaalde scholen als club wel samenwerken.

Bedankt mensen want ik kan weten dat het in de clubs ook veelal rond dezelfde personen draait.

We moeten het wel aandurven om anderen te motiveren en een taak durven delegeren welteverstaan onder controle.

Bedankt aan allen voor een correct gedurfd “goed bestuur”

Het einde van de pandemie is niet direct in het zicht doch we blijven hoopvol uitkijken naar de toekomst.

Prettige eindejaarsfeesten.

Beste wensen voor een gezond, sportief 2022.

Just do it.

vttl-logo#kleur

Voorzitter: 

Jacques Denys 

GSM: +32 479 440219

denys.jacques@proximus.be

www.vttl.be

Nieuwjaar 2022 plaatje #12954