Vlaamse Tafeltennisliga

Volg ons op FacebookMijn VTTL account

Topsport

Pieter Geerts zal vanaf 23 januari het team talentontwikkeling van de VTTL versterken. "Het departement topsport van de VTTL is uitermate tevreden dat er een samenwerking tot stand zal komen met Pieter op het gebied van talentontwikkeling", aldus Tom Dieussaert, technisch directeur topsport.

Bij TT Kempen levert Pieter Geerts al een tijdje uitstekend werk. Dat is ook de VTTL niet ontgaan. Tom Dieussaert: "Als drijvende kracht achter de regionale werking van TT Kempen verwelkomen wij graag het dynamisme waarmee Pieter zijn project heeft laten evolueren tot een voorbeeld voor andere regio’s in Vlaanderen. De kwalitatieve ondersteuning, van jeugd tot op het hoogste clubniveau, geboden vanuit dit project is heden en toekomstig een enorme boost voor het globaal niveau van onze sport in Vlaanderen."

Regio's ontwikkelen
Dit type van samenwerkingen passen ook binnen de gerichtere beleidsfocus die de Vlaamse overheid nastreeft. Voor de VTTL was dit dus een logische keuze.

"Het departement Topsport ondersteunt deze ontwikkelingen, net zoals dit voor andere trainingsprojecten in andere regio’s eveneens het geval is, ten volle. Vanuit de Vlaamse overheid, met name Topsport Vlaanderen, wordt heden een gerichtere, performantere maar ook nauwere beleidsfocus gevraagd. Deze visie kent resultaatsverbintenissen met een dermate hoge drempel dat voor een kleinere federatie als de VTTL een bredere topsportwerking budgettair geen evidente zaak is. Hierdoor is de ontwikkeling van toekomstig sterkere regio’s, zoals het geval bij TT Kempen, een cruciaal element om binnen de verdere werking een hoger en meer rendabel niveau te bereiken richting het allerhoogste niveau. Binnen het onderdeel Talentdetectie en Talentontwikkeling zijn we er als VTTL zijnde van overtuigd dat de toevoeging van Pieter aan ons team een significante meerwaarde kan betekenen bij de ontplooiing van ons topsportbeleid", besluit Tom.

De VTTL hoopt via deze samenwerking sterker naar voor te komen op het vlak van topsport. We kijken er alvast naar uit en hopen dat het Vlaamse tafeltennislandschap in de toekomst nog veel van deze succesverhalen zal voortbrengen!