Vlaamse Tafeltennisliga

Volg ons op FacebookMijn VTTL account

Beleidsdomein 2021-2024

Het beleidsplan 2021-2024 van de Vlaamse Tafeltennisliga werd volledig uitgewerkt volgens de richtlijnen van Sport Vlaanderen. In het beleidsplan vinden we alle doelstellingen en acties die we als federatie willen uitvoeren in de komende vier jaar. Voor het eerst kiezen we er ook voor om dit visueel voor te stellen. Tweewekelijks focussen we ons op één specifiek domein. Deze keer komt het beleidsdomein ‘Provinciale jeugdwerking’ aan bod.

Hoofddoelstelling beleidsdomein:
Verhogen van het aantal benjamins en het aantal geklasseerde -12 in de provinciale jeugdtrainingen tot samen 70 kinderen tegen 2024. Een speciale aandacht voor instroom bij de benjaminwerking en voor kwaliteit bij de -12-werking is daarbij belangrijk.
Update 2021-2022: De doelstelling was 60 in 2021 (seizoen 2021-2022). Met 58 spelers was dit doel bereikt, wel met de kanttekening dat het aantal geklasseerde -12 onder de doelstelling is gebleven. Zie lager.
Update 2022-2023: Nog niet alle provincies hebben hun kernen samengesteld. Als dat compleet is kunnen we de telling uitvoeren.

Hoe willen we dit bereiken:
- De participatie verhogen in provinciale benjaminwerking (-9) met als doel in totaal over alle provincies heen minimaal 35 benjamins te hebben in de werking. Een sensibilisering van de detectie en clubondersteuning om dit te bereiken.
Update 2021-2022: De doelstelling was 25 in 2021. De werking bereikte 40 benjamins.
Update 2022-2023: De doelstelling is 30 in 2022. Dit seizoen is er een samenwerking opgestart tussen MOEV en VTTL om instuiven te organiseren onder de noemer 'Tafeltennis happening'. MOEV zal helpen om kinderen uit de scholen daarheen te krijgen. Via deze weg tracht de federatie meer clubs te sensibiliseren en te ondersteunen in hun zoektocht naar nieuwe benjamins. 19 clubs hebben zich ingeschreven voor een tafeltennis happening in november-december 2022. Een nieuwe oproep voor nog eventuele andere clubs die willen deelnemen van januari tot mei 2023 zal volgen met mogelijkheid tot inschrijven voor 1 november 2022. Daarnaast blijven onze benjamintrainers ook nog actief in het begeleiden van een benjamintraining in de club, los van het ‘tafeltennis happening' project.

- De participatie van de provinciale kernen -12 verhogen, zodat meer geklasseerde spelers aanwezig zijn in de kernen. Een sensibilisering op kwaliteit in de training met ondersteuning vanuit de federatie door aanbod van trainingsprogramma's.
Update 2021-2022: De doelstelling was 25 in 2021. De provinciale kernen hadden echter maar 18 geklasseerde spelers in totaal, dus niet bereikt. Dit aantal wil de federatie opkrikken.
Update 2022-2023: De doelstelling is 30 in 2022. Antwerpen, West- en Oost-Vlaanderen hebben al hun nieuwe kernen bekendgemaakt en komen samen op 22 geklasseerde spelers tot en met MIN1 (-12). Dat is dus op zich al meer dan vorig seizoen over de vijf provincies heen. Als de andere twee provincies daarbij aansluiten, lijken we het doel te gaan halen. In Vlaams-Brabant wordt dit seizoen een nieuwe aanpak gelanceerd, met 3 regio’s en in elke regio 2 trainingslocaties. Daar zullen eerst nog testtrainingen worden gedaan, om daaruit de nieuwe kern te vormen.