Vlaamse Tafeltennisliga

Volg ons op FacebookMijn VTTL account

Beleidsplan 2021-2024

Het beleidsplan 2021-2024 van de Vlaamse Tafeltennisliga werd volledig uitgewerkt volgens de richtlijnen van Sport Vlaanderen. In het beleidsplan vinden we alle doelstellingen en acties die we als federatie willen uitvoeren in de komende vier jaar. Voor het eerst kiezen we er ook voor om dit visueel voor te stellen. Tweewekelijks focussen we ons op één specifiek domein. Deze keer komt het beleidsdomein "Landelijke Kampioenschappen” aan bod.


De hoofddoelstelling voor dit beleidsdomein is:
Aanbieden van diverse kampioenschappen op maat van alle spelers, ongeacht leeftijd en klassement. Tegen eind 2024 hopen we 75 % tevredenheid te hebben bij de spelers over de gebruikte systemen binnen ieder kampioenschap.
Update 2022: In 2021 werd omwille van de coronacrisis slechts 1 kampioenschap georganiseerd, namelijk de Vlaamse Jeugdkampioenschappen. Daar werd een tevredenheid genoteerd van maar liefst 89,10 %. Ondertussen konden in 2022 wel kampioenschappen doorgaan, mits het respecteren van bepaalde coronamaatregelen. Een tevredenheidsscore van de Vlaamse Kampioenschappen ABCDE werd reeds afgenomen en een score van 69,10 % werd behaald. Voor de overige kampioenschappen dient nog gepolst te worden naar de tevredenheid.


Hoe willen we dit bereiken:
- Organiseren van diverse kampioenschappen voor diverse doelgroepen.
Update 2021: Omwille van de coronacrisis zijn de eerste drie evenementen van het jaar (Vlaamse Kampioenschappen ABCDE, Vlaamse Kampioenschappen Veteranen en de Beker van Vlaanderen) afgelast geweest. We hopen uiteraard wel dat we op 11 november 2021 de Vlaamse Kampioenschappen voor de jeugd kunnen laten doorgaan in de provincie Limburg-Kempen.
Update 2022: Tijdens het seizoen 2021-2022 zijn de vier kampioenschappen kunnen doorgaan. Dit was geleden van het seizoen 2018-2019, gezien de coronacrisis nadien heel wat roet in het eten gooide.
- Evaluatie van de kampioenschappen en bijsturen waar nodig via overlegmomenten in de specifieke commissie.
Update 2021: Ondanks het feit dat alle VTTL-kampioenschappen tijdens het seizoen 2020-2021 niet zijn doorgegaan, werden wel alle reglementen nogmaals nagekeken. Enkel voor de Beker van Vlaanderen ligt een wijziging op tafel. Hierover zal gestemd worden op de komende Algemene Vergadering van de VTTL. Het polsen bij de deelnemers omtrent hun tevredenheid kan pas wanneer deze kampioenschappen georganiseerd gaan worden.
Update 2022: Bij de Beker van Vlaanderen zijn ondertussen ook dames toegelaten bij de heren (max. 2 per ploeg). Daarnaast werden ook de andere reglementen opnieuw geëvalueerd na ieder kampioenschap. Bij de Vlaamse Kampioenschappen ABCDE zal in de toekomst bekeken worden of de eindtabellen van de Heren E, Heren D, Dames D en dames C gespeeld kunnen worden na de poules, zodat er ook daar geen lange wachttijden meer zijn. Hiervoor zal veel afhangen van de beschikbare tafels en het aantal inschrijvingen.
- Kampioenschappen in de aandacht brengen op eigen sociale media door tijdige publicaties.
Update 2021: Doordat er geen enkel evenement is kunnen doorgaan, kon dit nog niet uitgevoerd worden. Ook hiervoor is het dus wachten op de heropstart. 
Update 2022: Op de sociale media werd via verschillende middelen ieder evenement in beeld gebracht. Via foto’s, aftermovie, resultaten en verslagen van evenementen werd getracht om steeds de nodige aandacht te geven aan deze kampioenschappen. Op website wordt meer gewerkt met uitgebreide verslagen, terwijl of Facebook en Instagram meer met “beelden” gewerkt werd. Zo trachten we steeds de juiste doelgroepen te bereiken.
 

 


LOGO SPORT VLAANDEREN